Sunday, December 21, 2008

A Forex Fejőstehén StratégiaA Forex Fejőstehén stratégia egy rendkívül hatékony kereskedési módszer, ami biztos megélhetést tud nyújtani a devizakereskedőnek! Több oka is van annak, hogy miért kedvelem annyira ezt a stratégiát. Először is nagyon megbízható! Valószínűleg a legmegbízhatóbb kereskedési módszer azok közül, amelyeket jelenleg használok. Másodszor: az alkalmazásához szükséges piaci szituáció nem történik meg minden nap. Átlagosan havonta 3-szor, 4-szer nyílik lehetőség a stratégia alkalmazására. Ezért ez a kereskedési módszer kevesebb stresszel jár, és több szabadidőt biztosít a kereskedő számára más tevékenységekhez. Harmadszor: már az előző napon tudom, hogy másnap lesz-e potenciális lehetőségem a stratégiával való kereskedésre, vagy sem. Negyedszer: ez a kereskedési módszer a türelmes kereskedő számára jelentős profitot képes biztosítani.

A stratégia mögött álló logika egyszerű: amikor a piacon egy bizonyos irányú árfolyamrobbanás történik, mindaddig folytatódik az árfolyammozgás ugyanabba az irányba, amíg az „üzemanyag el nem fogy” és a trend kifullad. A Forex Fejőstehén stratégia célja, hogy elcsípje az árfolyammozgást attól a pillanattól kezdve, amikor a piac jelzi az árrobbanást, addig a pillanatig, amíg a trend üzemanyaga elfogy. Az elgondolás egyszerű! Ahelyett, hogy azon spekulálnánk, vajon történni fog-e, és ha igen mikor és melyik irányba jelentős árfolyam elmozdulás, egyszerűen kivárjuk, míg a piac azt mondja nekünk: „Erős és gyors mozgásba lendültem! Gyere, csatlakozz!”

A Forex Fejőstehén stratégia azért működik nagyon jól a devizapiacon, mert ez a piac jellemzően éles és hosszan tartó árfolyamkilengéseket produkál. Megfigyeltem, hogy a devizák a hónap során hajlamosak az erőteljes kétnapos trendekre. Ezeket az erős két napig tartó trendeket használja ki ez a stratégia.

Amikor elkezdtem devizákkal kereskedni egy dolog nagyon zavart engem: azok a „hamis mozgások” amiket az előtt produkálnak az árfolyamok, mielőtt a piac ténylegesen eldöntené, hogy melyik irányba induljon el. Ez a jelenség nagyon gyakori a volatilis piacokon és könnyen csődbe viheti a kereskedőt, ha nem tudja, hogyan kell azt kezelni. Senki ne értsen félre, a volatilitás nagyon jó a kereskedőnek. Éles árfolyammozgások nélkül nem tudnánk elérni jelentős nyereségeket ilyen rövid idő alatt. Azonban tudni kell, hogyan bánjunk a nagyfokú volatilitással.

Minél nagyobb árfolyammozgást produkál egy devizapár, annál nagyobb eséllyel tudjuk sikeresen alkalmazni ezt a stratégiát. Ezért választottam ki a GBP/USD devizapárt ennek a stratégiának az alkalmazására, mivel a főbb devizapárok közül ennek van a legnagyobb rövid-távú árfolyammozgása.

Sok piaci elemző és kereskedési rendszertervező állítja, hogy egy kereskedési stratégia akkor jó, ha minden piacon működik. Én erősen hiszek ennek az ellenkezőjében. Az én szememben minden piacnak, sőt a devizapiacon belül minden devizapárnak is különböző, egyedi karaktere van. Azért alkalmaztam ezt a stratégiát a GBP/USD devizapárra, mert úgy gondolom, hogy ennek a devizapárnak a viselkedése a legalkalmasabb a Forex Fejőstehén stratégiával (vagy bármely más trendkövető stratégiával) való kereskedésre.

Amikor ennek a stratégiának a kifejlesztésén dolgoztam, azzal a problémával találkoztam, hogyan azonosítsam megbízhatóan egy trend elindulását anélkül, hogy lekésnék egy alacsony kockázatú és magas profitkilátású üzletről. Azt találtam, hogy két probléma merül fel, amikor megpróbálunk egy trendet azonosítani és abba beszállni. Először is a piac könnyen becsaphat minket azzal, hogy elhiteti velünk, hogy elkezdődött egy trend. Azonban rövid időn belül azt vesszük észre, hogy a korábban felismerni vélt trend csak egy hamis árfolyammozgás volt. Másodszor, amikor észrevesszük a valódi trendet, gyakran már túl késő piacra lépni, mivel a trend már véget is ért, vagy nem ért ugyan véget, de egy ellentétes irányú átmeneti árfolyam korrekció könnyen elérheti a stop loss megbízásunk árfolyamszintjét, hogy veszteséggel lökjön ki minket a piacról. Ezeket a problémákat a Forex Fejőstehén stratégia az esetek többségében képes sikeresen kezelni.

Az első követelmény, aminek a stratégia alkalmazásához teljesülnie kell, egy napon belüli árfolyamrobbanás. Azt kell látnunk, hogy a piac egy viszonylag rövid időn belül jelentősen erősödni, vagy gyengülni kezd. A „rövid idő” a mi szempontunkból egy kereskedési napot jelent, amit az egy napos oszlop grafikonon mérünk. Úgy találtam, hogy ha a GBP/USD devizapár egy kereskedési napon belül 140 pontos, vagy annál nagyobb árfolyam elmozdulást produkál azonos irányba a napi csúcspont, vagy mélypont értékétől számítva, ez árfolyamrobbanást jelez és a trend valószínűleg folytatódni fog a következő egy, vagy két kereskedési napon is. A 140 pont nagyon fontos érték. Az ettől kisebb mértékű elmozdulás valószínűleg csak egy szokásos napon belüli kilengés, ami nem ad megbízható jelzést arról, hogy egy valódi trend van-e kialakulóban. A GBP/USD devizapár árfolyamának 140 pontos, vagy azt meghaladó napon belüli elmozdulása nem fordul elő minden nap. Általában egy átlagos hónapban csak 6-7-szer történik meg, ezért ezek különleges piaci események. Egy általánosan érvényes kereskedési szabály szerint minél kevésbé gyakori egy üzleti lehetőség előfordulása, annál nagyobb nyereséget eredményezhet.

Amikor a fent leírt módon észrevettünk egy árfolyamrobbanást, a második lépésként a következő kereskedési napon azt akarjuk látni, hogy a piac az aznapi mélyponttól vagy csúcsponttól számítva 70 pontos árfolyam elmozdulást produkál az előző napi árfolyamrobbanással azonos irányban. Ekkor lépünk piacra a 70 pontos elmozdulással megegyező irányban. (Később – amikor a 30 pontos szabályról lesz szó – látni fogjuk, hogy a piacra lépéshez szükséges elmozdulás nem minden esetben lesz pontosan 70 pont.) Ne aggódjunk, ahogy hamarosan meg fogjuk tanulni, mindent nagyon könnyen ki tudunk majd számolni.

A piacra lépéssel egy időben egy 60 pontos stop loss megbízást is adunk. A kilépés vagy 100 pontos nyereség elérésének árfolyamértékénél történik, vagy a következő kereskedési napon 17:30 (GMT+1) órakor. A kettő közül az érvényes, amelyik előbb teljesül.

Most nézzünk meg néhány példát. A grafikonok időpont adatai a New Yorki időzóna szerint láthatók (GMT - 5).
példa

Első lépésként figyeljük meg az egy napos oszlop diagramot, hogy észrevegyük a 140 pont árfolyam elmozdulást produkáló napot. Minden kereskedő szoftver vagy platform hozzáférést biztosít a napi csúcspontok és mélypontok árfolyamértékeihez, amelyeket az egy napos oszlop diagram is tartalmaz. A következő grafikonon megfigyelhetjük, hogy 2006. március 6-án a Forex Fejőstehén stratégia első követelménye, a 140 pontos árfolyam elmozdulás hogyan teljesült.Vessünk egy közelebbi pillantást a 2006. március 6-i kereskedési napra az ötperces grafikonon:


Nem szükséges megnéznünk az ötperces grafikont, mert az egy napos grafikon minden szükséges információt tartalmaz. Azonban szeretném, ha látnánk a stratégia első követelményének teljesülését egy rövidebb időhorizontú grafikonon is.
A következő követelmény, amelynek teljesülnie kell a következő napon: 70 pontos elmozdulás az előző napi árfolyamrobbanással megegyező irányban. Ezért nézzük meg a 2006. március 7-i kereskedési napot az egy napos oszlop diagramon:


Figyeljünk arra, hogy ebben az esetben lefelé irányuló árfolyam elmozdulást keressünk, mivel az előző napi árfolyamrobbanás ebben az irányban történt. Amint látjuk a piac először egy csúcspontot produkált 1.7512-n, majd ezt követően elindult lefelé. A belépési pontunkat 1.7442-nél érte el (70 pontos elmozdulás a trend irányába a napi csúcsponttól mérve). Ekkor short (eladási) pozícióval lépünk a piacra és azonnal adunk egy stop loss megbízást is 60 pontra a belépési árfolyamtól 1.7502-es értékre és egy profitcél megbízást 1.7342-es árfolyamra (100 pont).

A piac még aznap elérte a profitcélunk árfolyamát így ezen az üzleten 100 pontot kerestünk.
Figyeljük meg, hogyan jelenik meg mindez az ötperces oszlop grafikonon:


példa

A következő példát azért választottam, mert jól illusztrálja, hogy időnként milyen trükkösen viselkedik a piac.


2006. április 3-án a piac körülbelül 120 pontos meredek árfolyamesést produkált. Ezután – ahogy ez gyakran előfordul a napi zárás előtt – az árfolyam megfordult és 155 pontot emelkedett. (Figyeljük meg a kis vízszintes vonalat az árfolyamoszlop jobb oldalán.) Az árfolyamoszlop látszólag elég trükkös, mivel első ránézésre úgy tűnhet, mintha egész nap esett volna az árfolyam, azonban a piac helyes irányát az aznapi nyitó és záró árfolyamszintek egymáshoz viszonyított elhelyezkedése mutatja meg. (Újra csak a kis vízszintes vonalak az árfolyamoszlop bal és jobb oldalán.) Ha megfigyeljük a napi nyitó és záró árfolyamot láthatjuk, hogy bár látszólag egy eső trendet jelző oszloppal van dolgunk, valójában épp az ellenkezője az igaz: az árfolyamoszlop egy emelkedő trend kezdetét jelzi.
Így tehát a stratégiánk első követelménye teljesült amikor az árfolyam 140 pontot elérő árfolyammozgást produkált emelkedő irányban a napi mélyponttól számítva. Most azt fogjuk megfigyelni, hogy vajon folytatódik-e a trend a következő kereskedési napon? Tehát nézzük meg 2006. április 4-ét!


Ahogy ezen a grafikonon az egy napos árfolyamoszlopon látható, a piacon folytatódott az előző napi emelkedő trend. Miután az árfolyam 1.7369-en elérte a napi mélypontot elindult felfelé és 70 pontos emelkedéssel elérte az 1.7439-es szintet, amely a stratégiánknak megfelelő vételi belépési árfolyam. A belépéssel egy időben stop loss megbízást is adunk – arra az esetre, ha a piac ellenünk fordulna – a belépési árfolyamtól 60 pontnyi távolságra az 1.7379-es árfolyamon. Ezzel együtt egy eladási megbízást is adunk a kitűzött 100 pontos profit célárfolyamon, ami 1.7539. Amint látható az árfolyam rövid időn belül elérte a kilépési célárfolyamot és ezzel 100 pontos nyereséget termelt számunkra.

A 30 pontos szabály

Az utolsó követelmény, amelynek szükséges teljesülnie a biztonságos piacra lépéshez a „30 pontos szabály”. Ezt a szabályt azért hoztam létre, hogy kiszűrjem a „hamis” 70 pontos árfolyammozgásokat. Hadd magyarázzam el a szabály lényegét!

Amint azt korábban bemutattuk, a piacra történő belépési lehetőséget az jelzi számunkra, amikor az árfolyam 70 ponttal elmozdul az előző napi árrobbanással megegyező irányba. A 30 pontos szabály azt jelenti, hogy amikor a piac 70 ponttal elmozdul az árrobbanás irányába, ez csak abban az esetben tekinthető valódi belépési jelzésnek, ha az árfolyam ugyanakkor legalább 30 pontos távolságra van az előző napi csúcspont felett (emelkedő trendnél), vagy az előző napi mélypont alatt (csökkenő trendnél). Nézzünk erre két példát:

példa

A következő egy napos oszlop grafikonon megfigyelhetjük, hogy 2006. április 7-én pénteken a Forex Fejőstehén stratégia első követelménye, a 140 pontos napon belüli árfolyam elmozdulás teljesült.A következő kereskedési nap 2006. április 10-e, hétfő. Nézzük meg az árfolyam alakulását a következő 5 perces grafikonon:


A piac 1.7475-ös árfolyamon napi csúcsot ért el, majd hirtelen elindult lefelé, az előző napi árfolyamrobbanás irányába és 70 pontos elmozdulással 1.7405-re esett. A 30 pontos szabály nélkül 1.7405-ös árfolyamon beléptünk volna a piacra és short (eladási) pozíciót nyitottunk volna, 60 pontos stop loss-szal, ami 1.7465-ös árfolyamon lépett volna működésbe. Az 5 perces grafikonon látszik, hogy a piac aznap nem érte el a stop loss árfolyamot, de az egy napos grafikonon megfigyelhető, hogy a következő kereskedési napon, 2006. április 11-én már igen.

Azonban a 30 pontos szabály miatt nem léptünk piacra. A 30 pontos szabály ugyanis megköveteli, hogy a belépési árfolyamnak 30 ponttal az előző napi mélypont alatt kell lennie. Az előző napi mélypont a példánkban 1.7394 volt. A következő napon azonban az árfolyam nem ment 1.7376 alá, ami csak 18 ponttal volt alacsonyabb az előző napi mélypontnál. Ahhoz, hogy „valódi” eladási jelzést kapjunk az árfolyamnak 1.7364-ig kellett volna esnie, mert ez az árfolyamszint van 30 ponttal az előző napi mélypont alatt.

FONTOS: A 30 pontos szabály alkalmazása a gyakorlatban azt eredményezi, hogy néhány esetben 70 pontnál nagyobb árfolyam elmozdulás szükséges a második napon ahhoz, hogy a piacra lépjünk. Habár időben visszatekintve úgy látszik, hogy az esetek többségében az üzletek normálisan zajlanak, azaz a második nap 70 pontos elmozdulása már magában foglalja az előző napi mélyponttól, vagy csúcsponttól való 30 pontos távolságot is, ahogyan azt az első és második példánk esetében is megfigyelhetjük. Nézzünk egy másik példát is a 30 pontos szabály alkalmazására:

példa

2006. április 24-én a GBP/USD devizapár 140 pontos árfolyammozgást produkált felfelé és ezzel teljesítette a Forex Fejőtehén Stratégia első követelményét.


Ezt követően azt szeretnénk látni, hogy 2006. április 25-én az árfolyam 70 pontot emelkedik. Az emelkedésnek át kell törnie az előző napi árfolyamcsúcsot (1.7934) és legalább 30 ponttal meg kell azt haladnia. Mindaddig nem lépünk piacra, amíg az árfolyam emelkedés 30 ponttal nem haladja meg a 24 órán belül mért maximum értéket. Így előfordulhat, hogy a piacra lépéshez 70 pontnál nagyobb mértékű árfolyam emelkedésre lesz szükség.

Nézzük meg az április 25-i árfolyammozgást az 5 perces oszlop grafikonon:


A piac 1.7826-on érte el a mélypontot, majd hirtelen megfordult és rövid időn belül 70 pontos emelkedéssel elérte az 1.7896-os szintet. Azonban ez nem jelentett valódi vételi jelzést, mivel az előző napi árfolyamcsúcs 1.7934 volt, így valódi vételi jelzést akkor kaptunk volna, ha az árfolyam elérte volna az 1.7964-es szintet. De ez nem történt meg, mivel a napi árfolyamcsúcs csak 1.7945 volt. Ebből a példából is látszik, hogy a 70 pontos elmozdulás a második napon önmagában nem elég a piacra lépéshez. Szükségünk van arra is, hogy az árfolyam ezzel együtt 30 ponttal meghaladja az előző napi árfolyamcsúcs értékét is.

Fontos, hogy újra kihangsúlyozzuk a lényeget: a 70 pontos elmozdulás követelményének és a 30 pontos szabálynak együttes alkalmazása néha azt eredményezi, hogy 70 pontnál nagyobb árfolyam elmozdulás szükséges a piacra lépéshez, azonban a szükséges árfolyammozgás soha nem haladhatja meg a 100 pontot.

Vegyük észre, hogy a harmadik és negyedik példában bemutatott esetekben az ügyleteink veszteségesek lettek volna a 30 pontos szabály alkalmazása nélkül. Vegyük azt is észre, hogy az első és második példában egyszerre teljesült a 70 pontos elmozdulás és a 30 pontos szabály, ezért mindkét üzlet nyereséges lett.

A 30 pontos szabály jól kiszűri a hamis vételi, vagy eladási jelzéseket, de nem 100%-osan tévedhetetlen, mint ahogy más szűrők sem azok. Azonban ha hosszú távon használjuk, bizonyítottan hatékonyan működik.

Nézzünk egy további példát a Forex Fejőstehén stratégiára:

példa


Ez egy nagyon világos példa a módszer sikeres alkalmazására. Ahogy látjuk 2006. április 27-én a piac mélypontja 1.7820-on volt, majd egy árfolyamrobbanás következett, ami teljesítette a 140 pontos elvárásunkat. Ezt követően folytatódott az árfolyam emelkedés egészen az 1.8048-as napi csúcspontig. A következő nap arra vártunk, hogy:

1. a piac 70 pontos elmozdulást produkáljon az árfolyamrobbanás irányába,
2. legalább 30 ponttal az április 27-i csúcspont fölött beszállhassunk az üzletbe.

2006. április 28-án mindkét követelmény teljesült. A piac 1.8001-en ért a napi mélypontra, majd kilendült felfelé és 1.8078-on elérte a belépési célárfolyamunkat (70 pont + 7 pont, hogy a 30 pontos szabály is teljesüljön) ahol long (vételi) pozíciót nyitottunk. Mint mindig, most is elhelyeztünk egy stop loss megbízást 60 ponttal a belépési árfolyamunk alatt 1.8018-on. A profit célunk 1.8178-as árfolyamon hamarosan teljesült, így ez az üzlet 100 pontos nyereséget termelt számunkra.

GYAKORLÁS

Most egy kis gyakorlás következik, így leellenőrizheti hogy mennyire sikerült elsajátítania a Forex Fejőstehén stratégiát. Mutatni fogunk néhány grafikont, minden magyarázat nélkül. Tanulmányozza a grafikonokat, majd írja le az elemzését és azt, hogy az adott piaci szituációban hogyan hajtaná végre a Forex Fejőstehén üzletet. Minden gyakorlat után ismertetjük a helyes megoldást, amit összehasonlíthat saját elemzésével.

feladat

2006. június 22. csúcspont / mélypont: 1.8474 / 1.8262
2006. június 23. csúcspont / mélypont: 1.8315 / 1.8127


feladat elemzése

Most vesse össze saját elemzését a helyes megoldással:

2006. június 22.
Csúcspont / mélypont: 1.8474 / 1.8262.
A trend csökkenő.
140 pontos árfolyammozgás lefelé:
1.8474 – 0.0140 = 1.8334.
A stratégia első követelménye teljesült.


2006. június 23.
Napi árfolyam csúcspont: 1.8315.
A potenciális belépési pont a 70 pontos árfolyamesés után:
1.8315 – 0.0070 = 1.8245.
Mivel ez az érték csak 17 ponttal van az előző napi mélypont alatt, még nem lépünk piacra.
A helyes belépési árfolyam az előző napi mélypont mínusz 30 pont, azaz: 1.8262 – 0.0030 = 1.8232. Ezen az árfolyamszinten teljesül a 70 pontos árfolyam elmozdulás követelménye mellett az előző napi mélyponttól való 30 pontos távolság is, ezért itt nyitunk short (eladási) pozíciót.
A stop loss árfolyam: 1.8232 + 0.0060 = 1.8292.
A 100 pontos profit célárfolyama: 1.8232 – 0.0100 = 1.8132.
A piac még aznap tovább esett és elérte ezt az árfolyamot, ahol vétellel zártuk le a pozíciónkat. Mindez így néz ki az 1 napos árfolyam grafikonon:feladat

2006 június 29. csúcspont / mélypont: 1.8301 / 1.8090
2006 június 30. csúcspont / mélypont: 1.8502 / 1.8262


feladat elemzése

2006. június 29.
Napi csúcspont / mélypont: 1.8301 / 1.8090
A trend emelkedő.
140 pontos árfolyam elmozdulás emelkedő irányba:
1.8090 + 0.0140 = 1.8230.
A stratégia első követelménye teljesült.

2006. június 30.
Napi mélypont: 1.8262.
A potenciális belépési pont 70 pontos árfolyam emelkedés után:
1.8262 + 0.0070 = 1.8332.
Mivel ez az érték 31 ponttal meghaladja az előző napi csúcspontot a 70 pontos árfolyam emelkedés és a 30 pontos szabály egyszerre teljesült. Ezért 1.8332-n long (vételi) pozíció nyitásával piacra lépünk.
A stop loss megbízás árfolyamszintje: 1.8332 – 0.0060 = 1.8272.
A 100 pontos profit célárfolyama: 1.8332 + 0.0100 = 1.8432.
A piac tovább emelkedett és még aznap elérte ezt az árfolyamszintet, ahol eladással zárjuk a pozíciót. Mindez így néz ki az egy napos grafikonon:

Haladó kereskedés a Forex Fejőstehén stratégiával

Mostanra megtanultuk, hogyan kereskedjünk mechanikusan a Forex Fejőstehén stratégiával. Ha A+B megvalósul akkor tedd C-t, vagy D-t. Ez a mechanikus kereskedési módszer nagyon könnyen kivitelezhető, ráadásul csekély időráfordítást igényel. Ha ön kezdő a deviza kereskedésben akkor erősen ajánlom, hogy a mechanikus módszert használja mindaddig, amíg elegendő tapasztalatra tesz szert!
A későbbiekben, vagy abban az esetben, ha ön már tapasztalt forex kereskedő érdemes megfontolnia, hogy a stratégiát ne 100%-osan mechanikusan, hanem egyéb piaci tényezőket is mérlegelve alkalmazza. A tananyagban korábban már tanultunk a támasz-, és ellenállási szintekről, illetve arról, hogy miként reagálhat a piac ezekre a szintekre. A támasz-, és ellenállási szintek elemzésének a Forex Fejőstehén stratégiával történő kombinálása rendkívül profitábilis lehet. Az elemzésnek ez a módszere kettős célt szolgál. Egyrészt jelzi a kereskedőnek, hogy mikor ne lépjen be egy üzletbe. Másrészt jelzi, hogy a lehetséges nagyobb profit érdekében mikor ne lépjen ki a szokásos 100 pontos profitcél elérésekor a piacról. Nézzük meg mindkét variációt!


Mikor ne lépjünk piacra?

Már tisztában vagyunk azzal, hogy az árfolyamok általában visszapattannak a támasz és az ellenállási szintekről. Minél nagyobb időhorizontot vizsgálunk, a potenciális visszapattanás mértéke annál nagyobb lehet. Az első szituáció, amit megvizsgálunk az, amikor a piac egy felismert jelentősebb támasz, vagy ellenállási szint közelében van, amikor a belépési jelzés megérkezik.


2005. július 8-án egy éles piaci trendforduló mintázata látszik az egy napos grafikonon, amely az 1.7310-es árfolyamszintet egy potenciálisan erős támaszként jelölte ki. Korábban már tanultuk, hogy a piaci fordulópontok megbízható támasz, vagy ellenállási szintekké válhatnak.

2005. július 19-én a Forex Fejőstehén stratégia első követelménye, a 140 pontos árfolyam elmozdulás teljesült, amikor az árfolyam 1.7341-ig esett. 2005. július 20-án megkaptuk a belépési jelzésünket is, amikor a piac 70 pontos eséssel elérte az 1.7311-es árfolyamot, amivel a 30 pontos szabály is teljesült. Ha mechanikusan alkalmaztuk volna a Forex Fejőstehén stratégiát, akkor ezen az árfolyamon eladással léptünk volna piacra. Ezen az üzleten sajnos hamarosan veszítettünk volna, mert a piac megfordult és 60 pontnál nagyobb mértékben, a stop loss árfolyam szintünk fölé emelkedett. Azonban ebben az estben nagyon kifizetődőnek bizonyulna a támasz / ellenállási szint elemzését összekapcsolni a stratégiánkkal, mert ez megkímélne minket a 60 pontos veszteségtől. Az egy napos grafikonból ugyanis könnyen felismerhetjük a napokkal korábban a belépési jelzésünk árfolyamszintje közvetlen közelében kialakult fő támasz szintet.

Persze a támasz szint érintése nem jelenti feltétlenül azt, hogy a piacon ezen a szinten újra trendforduló következik. De amit biztosan jelent az, hogy mivel a piac egy fontos támasz szint ellen intéz támadást, valószínűleg 60 pontnál nagyobb mértékű átmeneti visszapattanással fog erre a szintre reagálni, ami működésbe fogja hozni a stop loss megbízásunkat. Ezért alapvetően fontos felismernünk, hogy a 2005. július 8-án kialakult támasz szint jelentősen csökkenti annak a valószínűségét, hogy ez az üzlet nyereséges lesz.

Mikor növelhetjük meg az elvárt profitunkat?

Most nézzünk egy példát arra, hogyan növelhetjük meg a profit elvárásunkat a jelentős támasz és ellenállási szintek segítségével. Azt már tudjuk, hogy minél jelentősebb ellenállási, vagy támasz szinttel van dolgunk, annál nagyobb eséllyel számíthatunk az árfolyamok erőteljes visszapattanására, amikor a piac érinti ezeket a szinteket. Ezért amikor a profitunk növelése érdekében használjuk a támasz és ellenállási szintek elemzését, akkor az egy napos oszlop grafikont kell figyelnünk. Ugyanis ezen az időhorizonton azonosíthatjuk azokat a főbb ellenállási és támasz szinteket, amelyek a legnagyobb valószínűséggel eredményeznek erős trendfordulókat, vagy árfolyam visszapattanásokat. Nézzük meg, hogyan alakul ki egy ilyen piaci szituáció.

Elemzésünk első lépése, hogy azonosítsuk a lehetséges támasz és ellenállási szinteket az egy napos grafikonon. Már tanultuk, hogy a Fibonacci szintek gyakran működnek megbízható támasz, illetve ellenállási szintekként. Nézzük meg a következő grafikont:


2005. július 20-tól augusztus 12-ig a GBP/USD devizapár árfolyama emelkedő trendben 1.7272-ről 1.8180-ig erősödött. Itt megtört az emelkedő trend és elkezdődött a korrekció. Ahogy az a tananyagban korábban tanultuk, a Fibonacci szintek használatával 3 olyan árfolyamszintre tudunk spekulálni, ahol az árfolyam valószínűleg támaszt talál magának. 2005. augusztus 30-án, amikor az árfolyam a 38,2%-os Fibonacci szinthez ért megállt az esés. Remélhetőleg ezen a szinten jó támaszt talált a piac. Egy nappal később, augusztus 31-én egy árfolyamrobbanás történt emelkedő irányban, ami azt a feltételezést erősítette, hogy a 38,2%-os támasz kitart és az emelkedő trend ismét folytatódik. Ráadásul a Forex Fejőstehén stratégia első követelménye, a 140 pontos árfolyam elmozdulás aznap szintén teljesült. A következő napon, szeptember 1-én egy vételi jelzést kaptunk, amikor a piac 1.8090-ig erősödött. Ezen a ponton a következőket tudjuk:

1. A GBP/USD devizapár fő trendje emelkedő (2005. július 20. – augusztus 12.)
2. Több, mint valószínű, hogy a 38,2%-os Fibonacci szint jó támaszként működik.
3. Az emelkedő trend folytatódik, amit a 2005. augusztus 31-i masszív, 240 pontos trend irányú árfolyam elmozdulás bizonyít.

Az elemzés helytálló volt és a trend folytatódásának eredményeképpen az árfolyam két nap elteltével 1.8500-ig emelkedett, ami 410 pontos potenciális profitot jelentett. (1.8500 – 1.8090 = 410 pont!) Sajnos az élő kereskedés során a dolog nem ilyen egyszerű! Visszatekintve könnyű azt mondani, hogy 410 pontos nyereséget érhettünk volna el, hiszen már ott látjuk az árfolyam mozgását a grafikonon. De hogyan tudhatjuk előre, hogy a piac el fogja érni az 1.8500-as árfolyamot? A válasz egyszerű: sehogy! Az én megközelítésem a dologhoz egyszerű. Úgy kalkulálok, hogy ha a Forex Fejőstehén stratégia standard hozam elvárása 100 pont, akkor az 1.-2.-3. pontban tárgyalt körülmények között megduplázhatom a hozamelvárásomat és 200 pontos profitra tartok igényt.

Véleményem szerint ez egy konzervatív hozam célkitűzés, egyszerűen azért, mert egy jó támasz szinttel van dolgunk, amit az egy napos grafikonon azonosítottunk és korábban már tanultuk, hogy minél nagyobb az időhorizont amit vizsgálunk, annál nagyobb mértékű az árfolyamok visszapattanása a támasz-, és ellenállási szintekről.

Az előbbiekben két példát láttunk arra, hogyan kereskedhetünk a Forex Fejőstehén stratégiával nem kizárólag mechanikusan, hanem a támasz-, és ellenállási szintek elemzésével összekapcsolva. Amikor a tananyagunkban a technikai elemzéssel foglalkoztunk, más példákat is láttunk arra, hogyan találhatjuk meg a támasz-, és ellenállási szinteket, amelyeket a kereskedésünk során ugyanazzal a logikával használhatunk, amit az előbbi példákban bemutattunk.

Azonban szükséges rámutatnom, hogy visszatekintve mindig könnyebb elemezni a piaci eseményeket, ahogy azt mi is tettük. Mindez valós időben már sokkal nehezebb. Pontosan ezért azt tanácsolom, hogy ha ön nem egy tapasztalt kereskedő, akkor inkább a hagyományos módszerrel, 100%-ban mechanikusan használja a stratégiát!

Speciális megjegyzés a grafikonokkal kapcsolatban

Szeretném nyomatékosan kihangsúlyozni, hogy a legjobb módszer a Forex Fejőstehén stratégia alkalmazására, ha az egy napos oszlop grafikon árfolyamoszlopait használjuk. Ezek az oszlopok talpukkal és tetejükkel pontosan jelzik a napi minimum és maximum árfolyamszinteket. Ahogyan már tanultuk, az árfolyamoszlopok bal, illetve jobb oldalán lévő vízszintes vonalak pedig pontosan jelzik a napi nyitó és záró árfolyamokat is. A Forex Fejőstehén elemzéshez ingyenesen használhatja a dailyfx.com ingyenes grafikonjait: http://www.dailyfx.com/charts/Chart.html

FONTOS: Szeretnék tisztázni egy dolgot a piacra lépés napjának (a legalább 140 pontos árfolyamrobbanás napját követő nap) árfolyamcsúcspontjával, illetve mélypontjával kapcsolatban. Egy gyakran felmerülő kérdés a következő: Hogyan tudom, mi a napi csúcspont, vagy mélypont mielőtt még a nap véget érne? Nos, lényegében a napi csúcspont vagy mélypont nem igazán fontos. Csak illusztrációként használtam őket. Hadd magyarázzam el!

Ami igazán fontos, és az egyetlen dolog, amire a kereskedőnek koncentrálnia kell az a 70 pontos árfolyam elmozdulás, aminek az előző napi legalább 140 pontos árfolyamrobbanással azonos irányban kell megtörténnie. Így például ha vételi pozíció nyitására készülünk, akkor arra várunk, hogy a piac elérje az előző, 140+ pontos nap árfolyamcsúcsát. Amikor ez megtörténik megmérjük az árfolyamnak az ADOTT IDŐPONTBAN ÉRVÉNYES NAPI MÉLYPONTTÓL való távolságát. Az így kapott számhoz hozzáadunk 30-at (30 pontos szabály). Ha az eredmény 70, vagy annál nagyobb, akkor megvan a belépési árfolyamunk, mivel megtudtuk, hogy további 30 pontos árfolyam emelkedés esetén az aktuális mélyponttól számolva megvalósul a piacra lépéshez szükséges 70 pontos elmozdulás követelménye is. Ha a kapott érték 70-nél kisebb, akkor hozzáadunk annyi pontot, hogy az eredmény 70 legyen, és ez lesz a belépési árfolyamunk, mivel itt teljesül egyszerre a 30 pontos szabály és az éppen érvényes mélyponttól mért 70 pontos árfolyam elmozdulás követelménye.

Most tételezzük fel, hogy a belépési árfolyamszint elérése előtt a piac megfordul és újabb mélypontot produkál, majd újra megfordul és ismét eléri az előző 140+ pontos nap árfolyamcsúcsát. Ebben az esetben az előbb használt módszert alkalmazva egyszerűen újra kiszámoljuk a belépési pontunk értékét. Azonban tapasztalatból mondom, hogy ha a piac megfordul és új mélypontot produkál, akkor kicsi annak a valószínűsége, hogy az árfolyam visszapattanjon és újra elérje az előző napi csúcspont árfolyamszintjét.

Összefoglalva:
1. Megvárjuk az előző napi csúcspont elérését. (Ehhez igénybe vehetünk olyan szolgáltatást, amely riasztást küld nekünk a megadott árfolyamszint elérése esetén, mint például az alertfx.com.)
2. Kiszámoljuk a belépési árfolyamot.
3. Vételi megbízást adunk a kiszámolt árfolyamon való üzletkötésre, és ugyanakkor eladási megbízást is a 100 ponttal magasabban lévő profitcél árfolyamára, valamint stop loss megbízást a belépési árfolyam mínusz 60 pontos árfolyamra.

Ezzel a munka el van végezve. Az esetek 80%-ában a piac nem fog újabb mélypontot elérni. Ha mégis megtörténne, akkor a nem teljesült megbízásokat visszavonjuk, és amennyiben a piac lehetőséget ad rá, új megbízást adunk az újra számolt belépési árfolyamra.

Ugyanezt a módszert alkalmazzuk csökkenő trend esetén is, amikor eladási pozíció nyitására készülünk, csak ebben az esetben nyilvánvalóan az előző, 140 pontos árfolyamrobbanást produkáló nap mélypontjának az elérésére várunk, majd a belépési árfolyamot az adott időpontban éppen érvényes napi árfolyamcsúcs értékéből kiindulva számoljuk ki. Természetesen ebben az esetben az üzletet a kiszámolt belépési árfolyamra adott eladási megbízással nyitjuk és a 100 ponttal alacsonyabban lévő profitcél árfolyamra adott vételi megbízással zárjuk, a stop loss megbízásunk pedig a belépési árfolyam plusz 60 pontra szól.


1 comment:

  1. I would like to suggest that you pick the #1 Forex broker - eToro.

    ReplyDelete